top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op deze website (Verkoper genoemd vanaf hier) en op alle overeenkomsten met de Klant.
   

ARTIKEL 2. PRIJZEN

 • 2.1 De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

 • 2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.

 • 2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.
   

ARTIKEL 3. BETALING

 • 3.1 De Klant betaalt steeds cash of via mobile betalingsapp in geval van levering bij de klant ter plaatse.
  In de winkel is cash of online betaling mogelijk.

   

ARTIKEL 4. LEVERING EN/OF AFHALING

 • 4.1 Leveringen gebeuren uitsluitend aan bedrijven, scholen en verenigingen.

 • 4.2 Gratis leveringen aan bedrijven, verenigingen ed, binnen een straal van 5km vanuit de locatie van onze shop.
   

ARTIKEL 5. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

 • 5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.
   

ARTIKEL 6. COOKIES

 • 6.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

​ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT

 • 7.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

   

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • 8.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
   

ARTIKEL 9. OVERMACHT

 • 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de Verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan de Verkoper toegeleverde producten anderzijds.
   

ARTIKEL 10. KLACHTEN

 • 10.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de Verkoper. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

   

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

 • 11.1 Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

bottom of page